AKADEMIE WOJSKOWE

www.wat.edu.pl

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA


to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce. Istnieje od 1951 roku. Prowadzi studia I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) kształcenie doktorskie a także studia podyplomowe i kształcenie specjalistyczne.

czytaj więcej »

www.akademia.mil.pl

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ


– polska publiczna uczelnia wojskowa zlokalizowana w Warszawie, w dzielnicy Rembertów, powstała 1 października 2016 na podstawie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej. Tradycja polskiej szkoły kształcącej kadry wojskowe oraz przyszły korpus służby państwowej sięga roku 1775.

czytaj więcej »

www.amw.gdynia.pl

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte – uczelnia publiczna, nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej. Kształci podchorążych, oficerów oraz cywili na kierunkach związanych z nawigacją i mechaniką morską oraz obronnością.

czytaj więcej »

www.awl.edu.pl

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki – uczelnia Sił Zbrojnych RP powstała 1 października 2002 roku we Wrocławiu kształcąca na studiach wojskowych oraz cywilnych.

czytaj więcej »

www.law.mil.pl

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA


Lotnicza Akademia Wojskowa – polska uczelnia wojskowa z siedzibą w Dęblinie, wchodząca w skład Sił Powietrznych i kształcąca żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb polskich Sił Zbrojnych oraz personel lotniczy dla służb cywilnych.

czytaj więcej »

WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI

www.umed.pl

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI


Uniwersytet Medyczny w Łodzi zapewnia możliwie najlepsze warunki dla studentów w procesie ich edukacji. Tworzy unikalną jakość prowadzonych badań naukowych i wspiera rozwój pracowników. Uczelnia aktualizuje swoja ofertę edukacyjną i naukową w oparciu o potrzeby otoczenia, a w szczególności potrzeby pacjentów i podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne. Wnosi znaczący wkład ...

czytaj więcej »

SZKOŁY PODOFICERSKIE

SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
ul. Bukowska 34
61 - 716 Poznań

SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
ul. 2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin

SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ
Lędowo 1 N
76-271 Ustka

CENTRA SZKOLENIA

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU
ul. Wojska Polskiego 86/90
61 – 716 Poznań 102, skr. poczt. 129

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU
ul. Obornicka 108
50-961 Wrocław

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI W ZEGRZU
ul. Juzistek 2
05-131 Zegrze

CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA W TORUNIU
ul. Sobieskiego 36
87-100 Toruń

CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO - LOTNICZEGO W DĘBLINIE
ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 Dęblin

CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH W KOSZALINIE
ul. Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin

CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ W USTCE
Lędowo 1N
76-271 Ustka

WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI
ul. 6-go Sierpnia 92
90-646 Łódź

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
ul. Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki

CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI W GRUDZIĄDZU
ul. Bema 16
86 - 300 Grudziądz

WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
ul. Nieświeska 54/56 (budynek 35)
03-867 Warszawa